Hovedopgaver for Bedøvelsesafsnittet:

 • Bedøve patienter på almene operationsgang, Dagkirurgien, Røntgen og Skanning, Regional Specialtandpleje og Klinikgangen (Øjenklinikken og Øre-, Næse- og Halsafdelingen)

Der bedøves følgende patientkategorier:

 • Ortopædkirurgi
 • Parenkymkirurgi (mave/tarm)
 • Obstetrik/gynækologi (fødsels-/kvindesygdomme)
 • Urologi (urinvejskirurgi)
 • DC-konvertering (behandling af hjerterytmeforstyrrelse med elektrostød)
 • ECT (elektrochok/elstød)
 • Øre-/næse-/halspatienter
 • Diverse diagnostiske procedurer, såsom lumbalpunktur, CT-skanning, anlæggelse af CVK (centralt venekateter) i særdeleshed på børn

Herudover foretages følgende opgaver:

 • Modtagelse af traumepatienter. Det kan være patienter, der har været indblandet i trafikulykker eller arbejdsulykker
 • Katastrofeberedskab. Udrykningshold til større ulykker/katastrofer
 • Overflytning af patienter, der er kritisk syge, til andre hospitaler
 • Deltagelse ved respirations-/og hjertestop på hele hospitalet
 • Anlæggelse af epiduralkateter hos fødende med henblik på smertebehandling
 • Uddannelse af læger, sygeplejersker, medicinstuderende og falckreddere

Ansatte i Anæstesiafsnittet:

 • 1 overlæge
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 30 anæstesisygeplejersker
 • 1 specialeansvarlig
 • 1 uddannelsesansvarlig
 • 4 kliniske vejledere
 • 5 sygehjælpere
 • 8 kursister i anæstesiologisk sygepleje