Afsnittet har uddannelsesforpligtelse i forhold til:

  • sygeplejersker under uddannelse til anæstesisygeplejersker
  • sygeplejestuderende
  • medicinstuderende
  • yngre læger i introduktionsstillinger
  • speciallæger under uddannelse
  • falckreddere

Anæstesisygeplejerske Susanne Bak Nielsen er ansvarlig for uddannelsesforløbet for sygeplejersker.

Overlæge Carsten Poulsen er ansvarlig for lægelig videreuddannelse af reservelæger i introduktionsstilling.

Du kan læse om uddannelsesforløbene og kravene ved at trykke på det følgende link:
Studieordning for specialuddannelse i Region Midtjylland