Bedøvelsesformer
Man kan blive bedøvet på mange forskellige måder:

• Regional anæstesi (lokal bedøvelse, kun en del af kroppen, f.eks. armen eller underkroppen)
• Generel anæstesi (helkropsbedøvelse)
• Kombineret regional/generel
• Spinal analgesi (bedøvelse i ryggen)

Hvordan foregår det?
Hvis du skal bedøves, skal du udfylde et selvdeklarationsskema og du vil blive tilset af en anæstesilæge med henblik på at vælge den bedste anæstesiform. Tilsynet foregår dagen før operationen eller samme dag, som du har været til ambulant forundersøgelse.

Ved tilsynet vil du blive spurgt om tidligere erfaring med anæstesi, anæstesitype, ubehag og eventuelle dårlige oplevelser. Desuden vil du blive spurgt om hjertesygdom, lungesygdom, rygning, alkoholforbrug og andre sygdomme, der kan have indflydelse på bedøvelsen.

Naturligvis vil der også være mulighed for at stille anæstesilægen spørgsmål, og man er selvfølgelig velkommen til at tage pårørende /forældre med ved tilsynet.

Når du ankommer til operationsgangen, vil du hilse på det personale, der skal varetage bedøvelsen.
Personalet bliver naturligvis hos dig under hele operationen, uanset bedøvelsesform.
Når operationen er overstået, bliver man kørt til Opvågningen, ledsaget af den læge eller sygeplejerske, der har varetaget anæstesien.

Drejer det sig om børn, kan én af forældrene blive hos barnet, indtil det sover. Senere vil forældrene blive kontaktet, når barnet ankommer til Opvågningen, efter operationen, og her vil de igen kunne være hos barnet.

Har du børn, der skal bedøves, findes der en bog om emnet (”Anders skal bedøves”), der kan udleveres.

Du kan også læse mere i dokumentet Patientvejledning om anæstesi (narkose/bedøvelse).