Afsnittets personale bedøver patienter på den centrale operationsgang, Klinikgangen, fødeafsnittet, Opvågningen, Røntgen og Skanning, Dagkirurgien og Regional Specialtandpleje.

Dertil kommer planlagte og akutte patienter fra alle hospitalets kliniske afdelinger.

Derudover deltager sygeplejerskerne i modtagelsen af traumepatienter og er en del af hjertestopteamet på hospitalet.

Endelig yder vi assistance i forbindelse med transporter af svært syge patienter til og fra hospitalet.