Øjenklinikken på Regionshospitalet Randers vægter forskning og udvikling højt. Nedenfor kan du læse mere om nogle af vores forsknings- og udviklingsprojekter. 

Behandling

Vi stræber mod  at  anvende resultaterne fra egen og andres  forskning hurtigst muligt i den daglige behandling.

Elektronisk journal

Øjenklinikken har fra grunden designet en elektronisk journal, der muliggør vores lokale kvalitetssikring samt dataoverførsel fra instrumenter. Systemet giver også mulighed for beslutningsstøtte i forbindelse med patientbehandling.

Forskning i grå stær-operationer

Øjenklinikken deltager i forskningsprojekter vedrørende det optiske resultat af grå stær operationer. Overlæge Kristian Næser  har skrevet en disputats om emnet: "Vurdering og statistisk analyse af bygningsfejl (Assessment and Statistics of Surgically Induced Astigmatism)." 

Kvalitet

Der udføres løbende kvalitetssikring af alle operationer for grå stær. Med jævne mellemrum foretages opfølgning af grupper af patienter, så effekten af operationen kan vurderes på længere sigt. Hvert  år gennemgås samtlige vanskelige operationer, så vi kan lære af dette og håndtere lignende patienter endnu bedre fremover.

Speciallinse

Hvis en patient foruden grå stær også har bygningsfejl (skævhed af hornhinden), har Øjenklinikken mulighed for helt eller delvist at korrigere dette ved at indoperere en speciallinse i øjet.