Det er naturligt, at man som pårørende gerne vil være informeret om, hvad der sker og hvordan det går, og vi sætter stor pris på de pårørendes engagement.

Koordiner kontakten i familien

Vi opfordrer til, at patientens familie koordinerer kontakten til afsnittet og orienterer hinanden indbyrdes i familien.

Samtykke til udlevering af information

Hvornår kan pårørende få information?

Besøgstider

Vær med ved stuegang

Lægesamtale

Godt du spør'

Husker du at stille spørgsmål? Se forslag til gode spørgsmål, som både du og dine pårørende kan stille.

Genveje

Parkering

Se hvor du kan parkere samt priser for parkering på hospitalet

Telefoner

Hvad du skal være opmærksom på, når du bruger din mobiltelefon på hospitalet

Internetadgang

Du kan få gratis adgang til internettet. Se vejledningen.

Rygepolitik

Regler og rammer for rygning på hospitalet

Kantinen og Kiosken