Følgende patientgrupper kan henvises til udredning og/eller behandling i Medicinsk Korttidsafsnit:

1. Patienter til udredning på mistanke om cancersygdom (occult cancer)

2. Patienter til blodtransfusion

Klinikken tilbyder at give blodtransfusion til patienter, der ikke længere kontrolleres eller behandles i andet sygehusregi efter konkret aftale med patientens praktiserende læge.

Indhold i henvisningen
Henvisningen skal indeholde information fra praktiserende læge om

  • indikation, herunder Hgb og hvilket kriterie, der er for blodtransfusion
  • at patienten er informeret om virkninger og bivirkninger
  • at patienten har givet samtykke til transfusionsbehandling

OBS. Patienter kan ikke henvises til blodtransfusion, hvis patienten har:

  • Cancersygdom
  • benign mave-tarm-lidelse
  • anæmi efter akut blødning

Disse patienter får efter behov blodtransfusion i eget regi, dvs. den klinik eller afdeling, der konstaterer anæmi eller har patienten i udrednings-, kontrol- eller behandlingsforløb.