Dialysen

Østervangsvej 46  
Indgang D - gå til D1
8930 Randers NØ

 Tlf. 7842 1590

 dialysen@randers.rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.

Fax 7842 4356

Afsnitsledelse

Afdelingssygeplejerske

Mette Juel Kjærgaard 
Mail mettkj@rm.dk 
Tlf. 24 91 39 01

Overlæge

Jens Dam Jensen
Nyremedicinsk Afdeling
Aarhus Universitetshospital