Medicinsk Afdeling varetager udredning og behandling af patienter med sygdomme indenfor alle de medicinske specialer.

En stor del af vores patienter ser vi i de ambulante klinikker samt i vores dialyseafsnit.

De fleste af vores indlagte patienter kommer på grund af akut sygdom. Disse patienter modtages i Akutafdelingen i samarbejde med de medicinske læger.

Når der er behov for længere indlæggelse overflyttes patienten til et medicinsk sengeafsnit.

Kontakt og find vej

Se kontaktinformationer for alle afdelingens afsnit og klinikker. 

Visitation til Medicinsk Korttidsafsnit - info til almen praksis

Oversigt over patientgrupper, der kan henvises til klinikken

Kerneopgaven

Se hvordan vi definerer afdelingens kerneopgave og holdning til kvalitet og udvikling.

Organisation

Oversigt over afdelingens organisering i 4 teams på tværs af sengeafsnit og klinikker.

Ledelsen

Kontaktoplysninger til afdelingens ledelse