Kort tid efter, du er blevet indlagt på afsnittet, vil vi begynde at tale med dig om din udskrivelse for at klarlægge, hvad der skal ske, for at du kan klare dig hjemme igen.

  

Hjælp i hjemmet

Hjemtransport

Besked til egen læge og kommunen

Tilbud efter din udskrivelse

I Medicinsk Afdeling har vi et team, der kan støtte dig i forbindelse med og efter din udskrivelse.

Hjerneskadeteamet