Internetadgang

Brug af telefon

Patienttelefoner

Optagelse af lyd og billeder

TV

Genveje

Dit forløb

Særligt om at være indlagt på Medicinsk Sengeafsnit 4 og indlagt med en infektion.

De fysiske og praktiske rammer

Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke

Tilbud til indlagte patienter

Stuegang

Sådan foregår stuegang, mulighed for at få pårørende med

Hjem i weekenden