Hvad er stuegang?

Sådan foregår stuegang

Pårørende med til stuegang

Hvis du kommer fra Akutmodtagelsen eller Intensiv

Genveje

Dit forløb

Særligt om at være indlagt på Medicinsk Sengeafsnit 4 og indlagt med en infektion.

De fysiske og praktiske rammer

Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke

Tilbud til indlagte patienter

Telefon, tv og internet

Muligheder og rammer for wi-fi, tv og telefoner

Hjem i weekenden