Der vil ofte være mulighed for at være hjemme i weekenden, men det er en læge, der vurderer, om det er en mulighed for lige præcis dig, samt om du i så fald vil have brug for hjælp derhjemme.

Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten frem og tilbage.

Mens du er hjemme

Du er forsat indlagt, selvom du er hjemme i weekenden. Du kan derfor altid kontakte det sengeafsnit, du er indlagt på, hvis du er i tvivl om noget.

Det er vigtigt, at du kontakter afsnittet, hvis du får det dårligt.

Du kan til enhver tid afbryde dit weekendophold og komme tilbage til afsnittet.

Genveje

Dit forløb

Særligt om at være indlagt på Medicinsk Sengeafsnit 4 og indlagt med en infektion.

De fysiske og praktiske rammer

Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke

Tilbud til indlagte patienter

Telefon, tv og internet

Muligheder og rammer for wi-fi, tv og telefoner

Stuegang

Sådan foregår stuegang, hav evt. en pårørende med ved stuegang