Hvor lang tid du skal være indlagt, kommer an på, hvilken behandling du har brug for, og hvilke muligheder vi har.

Mange er blot indlagt, mens vi starter behandlingen op. Derefter foregår resten af forløbet i dit eget hjem. Du skal muligvis ind til tjek på hospitalet engang imellem.

   

Indlagt med en infektion

Indlagt på Medicinsk Sengeafsnit A

Genveje

De fysiske og praktiske rammer

Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke

Tilbud til indlagte patienter

Telefon, tv og internet

Rammer og regler for wi-fi, tv og telefoner

Stuegang

Sådan foregår stuegang, hav evt. en pårørende med ved stuegang

Hjem i weekenden