Sådan går dagen på afsnittet

Sengestuen og badeværelse

Påklædning og sko

Håndhygiejne

Medicin

Genveje

Dit forløb

Særligt om at være indlagt på Medicinsk Sengeafsnit 4 og indlagt med en infektion.

Mad og drikke

Tilbud til indlagte patienter

Telefon, tv og internet

Muligheder og rammer for wi-fi, tv og telefoner

Stuegang

Sådan foregår stuegang, hav evt. en pårørende med ved stuegang

Hjem i weekenden