Da Regionshospitalet er blevet akkrediteret som spædbarnsvenligt sygehus betyder det bl.a., at personalet med udgangspunkt i den nyeste viden fra Sundhedsstyrelsens "Vellykket Amning" støtter moderen i udelukkende at amme sit barn (med mindre moderen har valgt det fra).

Du kan læse Sundhedsstyrelsens folder "Vellykket Amning" ved at trykke på billedet nedenfor:  


Herefter vil den fødende og hendes evt. partner blive overflyttet til barselshvile på enten Barselsafsnittet eller på Familieafsnittet. Det er dog ikke altid, at der kan tilbydes overnatning til en partner på Barselsafsnittet. Dette afhænger af afdelingens belægning.

Nogle kvinder vælger at føde ambulant.