Tværsektorielt audit på genindlagte nyfødte


Den tværsektorielle auditgruppe består af repræsentanter fra føde-/barsels- og neonatalafsnittet samt sundhedsplejersker fra de samarbejdende kommuner Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord.

Gruppen mødes 4-5 gange årligt og gennemgår alle forløb, hvor en nyfødt genindlægges inden for 30 dage efter fødslen med en trivselsproblematik.

Se årsrapporterne, der blandt andet evaluerer effekten af den tværsektorielle indsats og kommer med anbefalinger for fremtidige tiltag og fokusområder.

Årsrapport 2015 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

ÅRSRAPPORT tværsektorielt audit 2017.pdf

ÅRSRAPPORT tværsektorielt audit 2018.pdf

ÅRSRAPPORT tværsektorielt audit 2019.pdf