Planlagte kejsersnit fra Aarhus Universitetshospital Skejby:

På grund af kapacitetsproblemer er der i Region Midt indgået en aftale om, at visse planlagte kejsersnit på kvinder, der er hjemmehørende i Aarhus Universitetshospital Skejbys optageområde, indtil videre skal udføres på Regionshospitalet Randers.
Det drejer sig for eksempel om kejsersnit på moders ønske eller barn i underkropsstilling.
Der er ingen forskel i behandlingen /tilbuddet i forhold til Skejby hvad angår lægelig ekspertise, anæstesiassistance, operationsforhold, barselsophold, neonatal service osv.
Parret tilbydes narkoselægetilsyn og samtale på barselsafdelingen 1- 3 dage før operationen, så de kan føle sig velforberedte.Brug af Paracetamol (Pinex, Pamol og Panodil) i graviditeten.

En ny undersøgelse tyder på, at gravide skal begrænse brugen af smertestillende midler som Paracetamol.

Årsagen er, at stoffet kan øge risikoen for, at én eller begge testikler hos drenge ikke falder på plads i pungen. Det kan ofte løses ved en operation, men kan betyde nedsat sædkvalitet hos disse drenge.

Konklusionen i den store danske undersøgelse er, at denne risiko er let øget, hvis den gravide i mere end 4 uger i løbet af de første 6 måneder af graviditeten fast har indtaget Paracetamol.

Epidemiology 2010; 21 (6), 779 - 85.