Livmoderhulheden undersøges med en meget tynd kikkert, derfor behøves sjældent lokalbedøvelse. Ved unormal blødning tages vævsprøver, og polypper og små muskelknuder kan fjernes med det samme. Spiraler der er vanskelige at anlægge kan vha. denne teknik anlægges. Ligeledes tilbydes spiralfjernelse når spiralsnorene ikke kan findes.

Indgrebet er ambulant og tager ca. 20 min., og du kan tage hjem/på arbejde straks efter. Ingen sygmelding. Du vil få svar på vævsprøverne/det væv der fjernes via din e-boks.