Hvad er stuegang?

Sådan foregår stuegang

Pårørende med til stuegang

Hvis du kommer fra Akutmodtagelsen, Skadestuen eller Intensiv

Genveje

De fysiske og praktiske rammer 
Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke 
Tilbud til indlagte patienter

Medbring ved indlæggelsen 
Gode råd til hvad du skal pakke og hvad du skal lade blive hjemme

Telefon, tv og internet 
Muligheder og rammer for wi-fi, tv og telefoner

Når du skal udskrives 
Planlægning, hjemtransport og kommunikation med den praktiserende læge og din kommune