Kort tid efter, du er blevet indlagt på afsnittet, vil vi begynde at tale med dig om din udskrivelse for at klarlægge, hvad der skal ske, for at du kan klare dig hjemme igen.

  

Hjælp i hjemmet

Hjemtransport

Besked til egen læge og kommunen

Genveje

Stuegang 
Sådan foregår stuegang, mulighed for at få pårørende med

De fysiske og praktiske rammer 
Læs om sengestuer, påklædning, hygiejne mm.

Mad og drikke 
Tilbud til indlagte patienter

Telefon, tv og internet 
Muligheder og rammer for wi-fi, tv og telefoner

Medbring ved indlæggelsen 
Gode råd til hvad du skal pakke og hvad du skal lade blive hjemme