• Barnløshedsbehandling tilbydes kun kvinder, der er henvist inden de er fyldt 40 år.
  • Par, der ikke har fælles børn.
  • Enlige.
  • Lesbiske.