HVEM KAN HENVISE TIL ENHED FOR LINDRENDE BEHANDLING?

 • Praktiserende læger og læger på sygehusafdelinger  
 • Der sendes elektronisk henvisning (Afd. Kode 7005 017)

 

HVEM KAN HENVISES?

 • Patienten skal have en uhelbredelig livstruende sygdom ledsaget af en kompliceret palliativ problemstilling af fysisk, psykosocial og/eller eksistentiel karakter
 • Indsatsen kan kombineres med livsforlængende palliativ behandling, men mulighederne for kurativ behandling af sygdommen skal være udtømte
 • Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling
 • Patienten skal være bosiddende i Randers klyngens optageområde, det vil sige Randers-, Favrskov-, Syddjurs- eller Norddjurs kommune

 

AF HENVISNINGEN SKAL FREMGÅ:

 • Navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer
 • Henvisningsdiagnose
 • Kort beskrivelse af patientens aktuelle problemstilling og formål med henvisning
 • Medicinliste
 • Social anamnese
 • Oplysning om specielle sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov mm.)
 • Oplysning om stamafdeling
 • Oplysning om egen læge, hjemmesygeplejerske eller områdecenter

 

Kontaktinformation

Regionshospitalet Randers
Enhed for Lindrende Behandling
Skovlyvej 15
Indgang A, gå til A1 
8930 Randers NØ

Tlf.: 7842 0460
Fax: 7842 4315 

Mailadresse lindrendebeh@randers.rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.

Træffetider 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 08.00 - kl. 12.00
Onsdag
kl. 08.00 - 11.00

Tlf. 7842 0460

I tidsrummet kl. (11.00) 12.00 - 15.00 vil man få oplyst et mobilnummer, som kan anvendes, hvis ens henvendelse ikke kan vente til dagen efter.