Psykologen i Enhed for Lindrende Behandling kan efter behov tilbyde samtaler til patienter og pårørende. Samtalerne kan både være med enkeltpersoner eller med flere familiemedlemmer af gangen. Hyppighed og varighed af forløb aftales i de enkelte tilfælde.

Samtalernes indhold varierer meget, alt efter hvilke behov der måtte være. Mange oplever gavn af at tale med en udenforstående, der har en faglig ballast bestående af psykologisk indsigt og erfaring med især kriser, sorg og eksistentielle problemstillinger.