Joan Møller Molbo er tilknyttet som hospitalspræst til Enhed for Lindrende Behandling på Regionshospitalet Randers.

Hun står til rådighed for såvel patienter som pårørende med samtaler, rådgivning og støtte i øvrigt.

En hospitalspræst har en særlig efteruddannelse i sjælesorg.

En samtale med hospitalspræsten er fortrolig.
Præsten har tavshedspligt, og der skrives ikke journal.

Læs mere om hospitalspræsten