Børn og Unge på Regionshospitalet Randers behandler medicinske sygdomme hos børn fra fødslen til de fylder 18 år, hvorefter de i stedet behandles på en af regionens medicinske afdelinger.

Barnet kan blive henvist til Børn og Unge af praktiserende læge, vagtlæge eller speciallæge. Senest en uge efter at henvisningen er modtaget, vil I modtage brev med følgende oplysninger:

  • Dato og klokkeslæt for undersøgelse i Børn og Unge Klinik eller indlæggelse på Børn og Unge Sengeafsnit.
  • Tid for evt. supplerende undersøgelser samme dag (f.eks. røntgen- eller ultralydsundersøgelse) samt evt. forberedelser til dette.
  • Hvordan I finder Børn og Unge.
  • Telefonnummer I kan ringe på, hvis datoen/tiden ikke passer.

 

Kontaktinformation

Børn og Unge
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54, indgang  - gå til 
8930 Randers NØ

Sekretariat
Tlf: 7842 0855

Mandag-torsdag 08.00-15.30

Fredag 08.00-15.00

Sengeafsnit
Tlf: 7842 0813
Fax: 7842 4322

Mailadresse mailto:boernogunge@randers.rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.