Børn og Unge på Regionshospitalet Randers behandler medicinske sygdomme hos børn fra fødslen til de fylder 18 år, hvorefter de i stedet behandles på en af regionens medicinske afdelinger.

Barnet kan blive henvist til Børn og Unge af praktiserende læge, vagtlæge eller speciallæge. Senest en uge efter at henvisningen er modtaget, vil I modtage brev med følgende oplysninger:

  • Dato og klokkeslæt for undersøgelse i Børn og Unge Klinik eller indlæggelse på Børn og Unge Sengeafsnit.
  • Tid for evt. supplerende undersøgelser samme dag (f.eks. røntgen- eller ultralydsundersøgelse) samt evt. forberedelser til dette.
  • Hvordan I finder Børn og Unge.
  • Telefonnummer I kan ringe på, hvis datoen/tiden ikke passer.