Børn og Unge Modtagelsen består af to undersøgelsesstuer samt tre observationsstuer med plads til i alt 6 børn.

Her modtages alle børn, der er henvist akut til Børn og Unge af egen læge, vagtlæge eller speciallæge.

Når barnet indlægges akut via egen læge eller vagtlæge modtager en børnesygeplejerske familien og vurderer barnets tilstand. Observation og relevant behandling iværksættes.

Børnelægen undersøger og taler snarest muligt med barnet og forældrene. Her vurderes og iværksættes den videre behandling.

Hvis det vurderes, at dit barns tilstand er bedret og afklaret inden for 24 timer, forbliver I (barn og mor eller far) i Børn og Unge Modtagelsen. Hvis det skønnes der er behov for længere tid, vil I blive indlagt i Børn og Unge Sengeafsnit.

Mobiltelefon må gerne benyttes i afsnittet under hensyn til de øvrige børn og voksne.

Ledsagere til børn, der skal på hospitalet

Hvis dit barn skal undersøges for Coronavirus på hospitalet

Kontaktinformation

Børn og Unge Modtagelse
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54, indgang C - gå til C4
8930 Randers NØ
Tlf. 7842 0875
Fax: 7842 4322

Mailadresse mailto:boernogunge@randers.rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.