Har dit barn i skolealderen astma og får medicin, kommer I til gruppekonsultation. 

Her lærer I:

  • hvad der sker i kroppen ved astma
  • hvornår der skal tages astmamedicin
  • hvordan barnet bedre kan være med til sport og leg
  • hvordan barnet kan leve med allergi og andet det ikke kan tåle

Hvordan kan I komme til gruppekonsultation?

For at komme til gruppekonsultation skal dit barn have en henvisning fra sin egen læge. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi jer en invitation. Børn, der er i behandling i Børn og Unge, får automatisk besked om undervisningen.

Hvor store er grupperne?

Holdene vil være på ca. 7 jævnaldrende børn og deres forældre.

Hvornår foregår undervisningen?

Gruppekonsultationen forløber over 2 eftermiddage og varer 2½ time begge dage.

Hvem underviser?

I bliver undervist af Børn og Unges astmasygeplejersker.