Som udgangspunkt har vi ikke faste besøgstider i Akutafdelingen. 
Vi beder dog pårørende vise hensyn til medpatienterne.