Hvis et medlem af din familie eller din vennekreds bliver indlagt på Akutafdelingen, vil vi bede jer som pårørende vælge én i familien eller vennekredsen, der kan fungere som afdelingens kontakt til de pårørende.

Vi lægger stor vægt på at holde jer som pårørende godt informeret om, hvad der sker med jeres indlagte familiemedlem/ven. Samtidig vil vi også gerne bruge mest mulig tid på netop patienten, derfor vil vi gerne opfordre vores patienter til at medbringe deres mobiltelefon, denne må benyttes under hensynstagen til medpatienterne.