Staben følger hospitalets værdier.

Dialog

På Regionshospitalet Randers betyder dialog:

  • Vi tilpasser os den konkrete situation både skriftligt, mundtligt og med vores adfærd
  • Vi er åbne og tilgængelige og sætter handling bag ordene
  • Vi skaber løsninger sammen med patienterne

Dialog har ydmyghed og respekt overfor patienter, pårørende og hinanden som sin forudsætning.

Dygtighed

På Regionshospitalet Randers betyder dygtighed:

  • Vi løfter hinanden og dermed vores resultater til et stadigt højere niveau
  • Vi omsætter faglig viden til gavn for patienterne og hinanden
  • Vi skaber tryghed for patienterne gennem stærke personlige kompetencer

Dygtighed har et tillidsfuldt, tværfagligt samarbejde som sin forudsætning.

Dristighed

 På Regionshospitalet Randers betyder dristighed:

  • Vi sætter os høje mål og tør afprøve nye veje
  • Vi udfordrer vaner og kulturer
  • Vi er ildsjæle, der sætter os selv i spil

Dristighed har trygheden ved, at det er tilladt at fejle, som sin forudsætning.