Planlægning varetager opgaver omkring større anskaffelser, ombygninger og kapacitetstilpasninger. Sekretariatsfunktionen i forhold til dialogmøder med afdelingerne er forankret som en del af planlægningsopgaverne. 

Kontaktinformation

Planchef

Ansatte - Plan

Ansatte - Ledelsessekretariatet