Økonomi er organiseret i bogholderi samt budget- og økonomiopfølgning.

Bogholderiet har alle centrale opgaver i relation til hospitalets regnskabsfunktioner og en supportfunktion i forhold til hospitalets afdelinger omkring brugen af økonomisystemet ØS Indsigt.

Budget- og økonomiopfølgning arbejder med økonomiopfølgning i forhold til afdelingerne, analyse af økonomidata og budgetmøder med afdelingerne.

Kontaktinformation

Økonomichef

Ansatte i Økonomi