Sundheds-IT understøtter det sundhedsfaglige personale på Regionshospitalet Randers i anvendelsen af en elektronisk patientjournal (MidtEPJ). 

I MidtEPJ er alle relevante oplysninger om patientens sygdomsforløb nemt tilgængelige for det sundhedsfaglige personale, som er direkte involveret i patientens sygdomsudredning, behandling og plejeforløb på hospitalet.

MidtEPJ indeholder:

  • Medicinmodul og Fælles Medicin Kort (FMK)
  • Bookingmodul
  • Rekvisitions- og svarmodul
  • Klinisk proces
  • Patient administrativt system (PAS)
  • Integration til Patologi
  • Integration til Klinisk Immunologi


Formålet med at anvende MidtEPJ er blandt andet at øge kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser. Når alle relevante oplysninger altid er tilgængelige for det relevante personale, giver det et bedre grundlag for beslutninger og dermed et bedre patientforløb og bedre patientsikkerhed.