Opgaver i Kommunikation

Kommunikation løser en bred vifte af opgaver inden for formidling, fotografering og kommunikationsrådgivning og er ansvarlig for hospitalets hjemmeside og intranet.


Kommunikations primære opgaver tæller blandt andet pressekontakt, nyhedsformidling både internt og eksternt, fremstilling af pjecer og foldere, patient- og medarbejderfotografering, billedbehandling, koordinering og udvikling af hospitalets hjemmeside og intranet.

Kontakt ved pressehenvendelser

Opgaver i Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet varetager den daglige sekretariatsbetjening for hospitalsledelsen og administrationschefen.

Ledelsessekretariatets hovedopgaver er:

  • koordinering af mødevirksomhed for hospitalsledelsen
  • posthåndtering og journalisering i ESDH
  • koordinering af sagsbehandlingen i de øvrige afdelinger i Staben
  • sagsbehandling
  • patientforsikring
  • administration af jubilæer

Desuden ligger der projektrelaterede opgaver forankret i sekretariatet såsom bl.a. ESDH.

Kontakt Kommunikation og Ledelsessekretariatet via sikker mail

 
   

Kommunikations- og sekretariatschef


Cecilia Honores Møller

Tlf. 78 42 01 21 og 40 79 26 09
Mailadresse cecime@rm.dk 

Funktion: pressekontakt, kommunikationsrådgivning

Ansatte i Kommunikation

Mette Heilskov Journalist_7588 120x150.jpg

Journalist

Mette Heilskov

Tlf. 78 42 01 25
Mailadresse metgja@rm.dk

Funktion: nyhedsformidling og sociale medier

Maja Schmidt Jacobsen_5330 120x150.jpg

Kommunikationsmedarbejder

Maja Schmidt Jacobsen

Tlf. 78 42 01 27
Mailadresse majaja@rm.dk

Funktion: hjemmeside, intranet og skriftlig patientinformation

Helle Brandstrup Larsen_3902 120x150.jpg

Fotograf

Helle Brandstrup Larsen

Tlf. 78 42 01 26
Mailadresse heblar@rm.dk 

Funktion: Fotografering, pjecer og web

Ansatte i Ledelsessekretariatet

Specialkonsulent

Gitte Gunggaard Eggert

Tlf. 78 42 01 07
Mailadresse gitte.eggert@randers.rm.dk

Funktion: Betjening af hospitalsledelsen, 
sekretariatetsbetjening af hospitalsledelses- og afdelingsledelsesmøder, diverse ad hoc opgaver

Helle Andersen

Assistent

Helle Andersen

Tlf. 78 42 01 06
Mailadresse hellande@rm.dk

Funktion: Sekretær for fælles introduktion, posthåndtering, jubilæer, spørgsmål vedr. parkering

Aase Guldberg Jansen

Overassistent

Aase Guldberg Jansen

Tlf. 78 42 01 05 
Mailadresse aasejans@rm.dk

Funktion: Sekretær for hospitalsledelsen og posthåndtering

Susanne Hoffmann Lauritzen

Specialkonsulent

Susanne Hoffmann Lauritzen

Tlf. 78 42 01 28
Mailadresse suslauri@rm.dk

Funktion: Sagsbehandling og opfølgning på patientklager og patientforsikringssager