HR er en del af Staben og varetager opgaver vedrørende:

  • rådgivning om løn- og personaleadministrative forhold
  • organisations- og kompetenceudvikling
  • lønudbetaling og personalesagsbehandling
  • forhandlinger om Ny Løn
  • personalepolitiske statistikker og nøgletal
  • økonomiopfølgning og analyser af lønbudgetter
  • sikkerhed og arbejdsmiljø
  • stillingsannoncer og ansøgninger
  • rekruttering af udenlandsarbejdskraft

HR beskæftiger 12 personer, der hver især er specialister inden for ét eller flere arbejdsområder.

Kontaktinformation

HR-chef

Ansatte i HR