Fysio- og Ergoterapien er organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling på Regionshospitalet Randers.
   

Ydelser og samarbejde

Ansatte og organisering

Undervisning af fysio- og ergoterapeutstuderende