I Fysio- og Ergoterapien behandler vi både primært og sekundært lymfødem.
   

Henvisning og undersøgelse

Behandling

Pjecer og træningsprogrammer