Når du bliver udskrevet efter en indlæggelse eller afslutter et behandlingsforløb på hospitalet, kan du have behov for fortsat træning eller behandling.


Individuel træning

Træning som du selv kan udføre

Træning i din hjemkommune

Træning og behandling hos praktiserende fysioterapeut

Generelle tilbud og opfølgning

Forebyggende og vedligeholdende træning

Opfølgning i Ortopædkirurgisk Klinik