Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med en varighed på 3½ år. Uddannelsen veksler mellem skole- og klinisk baseret undervisning.

Sygeplejerskeuddannelsen på Regionshospitalet Randers

40 % af uddannelsen foregår i klinikken, og en væsentlig del af denne finder sted på regionens hospitaler; herunder Regionshospitalet Randers. 
 
Der er ansat en klinisk vejleder i de afsnit, hvor der er studerende i klinisk undervisning. Den kliniske undervisning tager udgangspunkt i de kliniske aktiviteter og understøtter koblingen mellem det, der læres i skole- og i klinisk regi. 

Læs mere om de enkelte afdelinger på hospitalet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om sygeplejerskeuddannelsen på Regionshospitalet Randers, er du velkommen til at kontakte

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Annette Dippel Larsen
Tlf. 78 42 12 18
Mail: annels@rm.dk

Kontaktinformation

Uddannelse og Lægelig Videreuddannelse
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 66, 1. sal
8930 Randers NØ

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Annette Dippel Larsen
Tlf. 78 42 12 18
Mail: annels@rm.dk