Løn- og ansættelsesforhold fastlægges i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Lægesekretærforening/HK, som du kan læse mere om på www.dl-hk.dk, hvor du også kan læse mere om uddannelsen.

Hvis du er fyldt 25 eller derover, får du voksen-lærling-løn.

Ferie og frihed

Ret til ferie?
Hvis du ansættes som elev 1. september eller 1. oktober, har du i det efterfølgende ferieår (pr. 1. maj året efter) ret til ferie MED løn. Dog modregner man den ferie, som du har optjent hos en evt. anden arbejdsgiver i perioden 1. januar-31. august (op til din startdato).

Du har pr. 1. maj (året efter ansættelsen) ret til 5 ugers ferie med løn og 1 uges feriefridage, dog har du ikke optjent lønudbetaling sv.t. 37 ferietimer.

Ferie aftales med den elevansvarlige på afdelingen, hvor du ønsker at afholde ferien.

Når du er på skoleophold på Århus Købmandsskole, kan du ikke holde ferie.

Kontakt

Uddannelsesleder
Dorte Kilian Munkholm

telefon.png 78 42 16 05 

mail.png  domunk@rm.dk