På Regionshospitalet Randers (RRA) er der stort fokus på såvel den formelle som den uformelle vejledning af uddannelseslæger på alle niveauer i speciallægeuddannelsen.

Den formelle vejledning består bl.a. af en række samtaler som afholdes mellem uddannelseslægen og den seniore læge, der er udpeget som vedkommendes hovedvejleder i den pågældende afdeling. Det tilstræbes, at der afholdes min. 3-5 samtaler afhængig af niveau i speciallægeuddannelsen og ansættelsens varighed jf. nedenstående tabel:

Kategori

Tidspunkt for vejledersamtaler og ansvarlig for planlægning

KBU-læger (hver 3. md)

Uge 2

(UAO)

Md 3

(YL)

Md 6

(YL)

 

 

I-læger (hver 4. md)

Md 1 

(UAO)

Md 4 

(YL)

Md 8

(YL)

Md 12 

(YL)

 

HU-læger ansat i 5 mdr

Md 1

(UAO)

Md 3 

(YL)

Md 5

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 6 mdr

Md 1

(UAO)

Md 3 

(YL)

Md 6

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 9 mdr

Md 1

(UAO)

Md 5 

(YL)

Md 9

(YL)

 

 

HU-læger ansat i 12-24 mdr

Md 1

(UAO)

Md 6

(YL)

Md 12

(YL)

Md 18

(YL)

Md 24

(YL)

Samtaler har en varighed af 30-60 min.

Med henblik på at øge kvaliteten af vejledningssamtalerne har vi udviklet en række skabeloner til brug for uddannelseslægen og hovedvejlederen i forbindelse med samtalerne. Skabelonerne skal bidrage til at sikre

  • at vejledningen indeholder alle væsentlige elementer
  • at den uddannelsessøgende læge forholder sig refleksivt til sin egen uddannelse og karriere
  • at vejledningen og de beslutninger, der træffes i forbindelse med denne dokumenteres 

Skabelonerne tilgås via højremenuen, hvor der også er link til en vejledning, som beskriver, hvordan skabelonerne anvendes, og vejledning i øvrigt tilrettelægges.