Et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb er et uddannelsesforløb, hvor lægen ikke er i stand til inden for det planlagte forløb at opnå de kompetencer, som uddannelsesprogrammet angiver. Det er vigtigt at bemærke, at årsagen til et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb kan ligge både hos den uddannelsessøgende læge og hos afdelingen, eller i mødet mellem disse to parter. Forløb, der alene ændres på grund af orlov, kortvarig sygdom eller aftaler om forskning m.v. er ikke omfattet.

Der kan i princippet være tale om tre årsager til den manglende den utilfredsstillende kompetenceudvikling:

1. Hvis uddannelseslægen ikke kan leve op til uddannelsesprogrammets målsætninger inden for den fastsatte tid

2. Hvis uddannelsesstedet ikke kan leve op til uddannelsesprogrammet 

3. Hvis en målbeskrivelse indeholder urealistiske mål

Såfremt en uddannelsessøgende læge eller en afdeling konstaterer, at der ikke sker den planlagte kompetenceudvikling, skal dette snarest muligt tages op ved en samtale mellem UAO, hovedvejleder og uddannelseslæge. Ved dette møde skal problemet beskrives så præcist som muligt, og der skal udfærdiges en plan for det videre forløb (anvend skabelonen i højremenuen). UAO har ansvaret for, at indholdet fra mødet dokumenteres skriftligt. Læs mere i vejledningen i højre menuen.