På RH Randers er vi glade for at få inspektorbesøg.

Besøgene kan bidrage til kvalitetssikring og – udvikling af den lægelige videreuddannelse på de enkelte uddannelsesgivende afdelinger gennem formidling af råd og erfaringer samt forslag til ændringer i arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesmiljø.

Besøg imødeses derfor altid som en god mulighed for at gøre status på den lægelige uddannelse i afdelingen og på baggrund heraf iværksætte tiltag med henblik på at gøre uddannelsen og uddannelsesmiljøet endnu bedre.

På RH Randers deltager hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) i alle inspektorbesøg. UKO’s primære opgave er at rådgive afdelingerne i forhold til det kommende inspektorbesøg samt sikre videndeling på tværs af afdelinger.

Med henblik på at hjælpe afdelingerne i forberedelserne til, afvikling af og opfølgning på inspektorbesøg er der udarbejdet en vejledning til hvordan inspektorbesøg gribes an på RH Randers. Vejledningen tilgås fra højremenuen.

På Sundhedsstyrelsens (SST) hjemmeside kan man læse mere om inspektorbesøg og få adgang til SST's "Vejledning vedr. inspektorbesøg, 2007" samt "Inspektorordning - status og perspektivering, 2014". Her kan  man også finde rapporter fra alle besøg samt SST's kommentarer hertil.

De seneste inspektorbesøg på RRA

Afdeling for Folkeundersøgelse 2016

- Rapport
- SST's kommentarer
Anæstesiologisk afdeling 2017
- Rapport
- SST's kommentarer
Billeddiagnostisk afdeling 2010
- Rapport
- SST's kommentarer
Børn og unge 2017
Rapport
- SST's kommentarer
Gynækologisk/obstetrisk afdeling 2018
Rapport
- SST's kommentarer
Kirurgisk afdeling 2012
Rapport
- SST's kommentarer
Medicinsk afdeling 2012
Rapport
- SST's kommentarer
Ortopædkirurgisk afdeling 2018
Rapport
- SST's kommentarer
Patologisk Institut 2009
Rapport
- SST's kommentarer