Vi er i besiddelse af en del udstyr til diverse færdigheds- og simulationstræning. Udstyret skal bookes senest dagen før i ProNestor. Adgang sker via regionsID og tilhørende adgangskode. Alternativt kontaktes servicesekretariatet på tlf. 784 20000.

Udstyr, som er booket, vil blive sat frem, i det lokale man har booket. Evt. klargøring står underviseren selv for.

Udstyr, som er booket til lån i en afdeling, kan afhentes i Læringscenteret mellem kl. 7.30 og 8.00 samme dag. Udstyret SKAL afleveres igen næste dag mellem kl. 7.30 og 8.00 medmindre andet er aftalt.

Kontakt

Læringscenterkoordinator
Camilla Hesselberg

telefon.png 2921 6592

 camilla.hesselberg@rm.dk 

 RH Randers Læringscenter (Funktionspostkasse)