Vi er i besiddelse af en del udstyr til diverse færdigheds- og simulationstræning. Udstyret skal bookes senest dagen før i ProNestor. Adgang sker via regionsID og tilhørende adgangskode. Alternativt kontaktes servicesekretariatet på tlf. 784 20000.

Udstyr, som er booket, vil blive sat frem, i det lokale man har booket. Evt. klargøring står underviseren selv for.

Udstyr, som er booket til lån i en afdeling, kan afhentes i Læringscenteret mellem kl. 7.30 og 8.00 samme dag. Udstyret SKAL afleveres igen næste dag mellem kl. 7.30 og 8.00 medmindre andet er aftalt.