Vi er i besiddelse af en del udstyr til diverse færdigheds- og simulationstræning. Udstyret skal bookes senest dagen før i ProNestor. Adgang sker via regionsID og tilhørende adgangskode. Alternativt kontaktes servicesekretariatet på tlf. 784 20000.

Udstyr, som er booket, vil blive sat frem, i det lokale man har booket. Evt. klargøring står underviseren selv for.

Udstyr, som er booket til lån i en afdeling, kan afhentes i Læringscenteret mellem kl. 7.30 og 8.00 samme dag. Udstyret SKAL afleveres igen næste dag mellem kl. 7.30 og 8.00 medmindre andet er aftalt.

Kontakt

Udd. koordinerende overlæge
Anita Sørensen

telefon.png 22 78 64 18

mail.png anison@rm.dk