Alle aktiviteter i Læringscenteret, som er tilgængelige på tværs af faggrupper og/eller afdelinger annonceres via  Plan2Learn. Her kan man også tilmelde sig kurser, skrive sig på venteliste eller evt. oprette en agent, som giver besked, når et ønskes kursus udbydes næste gang.

For nuværende arrangeres der løbende kurser indenfor områderne:

Hjerte-lunge-redning

Traumemodtagelse

Akut Medicinsk Kald

Kompliceret fødsel med neonatal genoplivning

Akut dårligt barn

FAST og FATE UL

Venflonanlæggelse til voksne hhv fødende

A-kanyle anlæggelse

Lumbalpunktur

Forflytning

Konflikthåndtering

Post Partum suturering

Der er desuden mulighed for selv at træne venflonanlæggelse, artroskopi, endoskopi og laparoskopi.