14. september 2017

Postnord Danmark Rundt kommer til Randers 15. september. Løbet vil påvirke trafikken i byen. Broen vil bl.a. blive afspærret, og det samme vil indfaldsveje til hospitalet fra motorvej C.

Skal du på hospitalet fredag den 15. september, beder vi dig være opmærksom på, at der vil være afspærring i byen, da Porstnord Danmark Rundt afholder enkeltstart i byen fra kl. 14-18.

Begivenheden holdes i en lukket rute i indre by, og det medfører ændringer af de trafikale forhold. 

De berørte områder fremgår på denne hjemmeside

Det vil ikke være muligt at køre i bil på tværs eller langs ruten i det pågældende tidsrum. Hvis du/I har behov for at bruge bil i tidsrummet, anbefales det på forhånd at parkere bilen uden for det afspærrede område. Både regionalbusser og bybusser vil i samme tidsrum være omlagt.

Læs mere om cykelløbet