Som de første i Region Midtjylland har Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i området med succes taget det fælles elektroniske medicinkort i brug. Det styrker patientsikkerheden og reducerer risikoen for fejlmedicinering.

Det fælles medicinkort, der er en elektronisk database med oplysninger om borgernes medicin, er et markant løft af kommunikationen mellem Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i hospitalets optageområde.

- Der er ingen tvivl om, at vi med udbredelsen af det fælles medicinkort styrker patientsikkerheden, for det giver både hospital og de praktiserende læger opdaterede og mere præcise informationer om patientens medicin. Samtidig sikrer det en ensartet medicinsk behandling på tværs af sektorer, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger har indgået en aftale om at opdatere patienternes medicin ved henvisning til sygehusbehandling og ved den efterfølgende udskrivelse.

Overlæge Klaus Roelsgaard på Medicinsk Afdeling er en af de daglige brugere af det fælles medicinkort.

- Alt nyt kræver tilvænning, men systemet er nu ret let at bruge, og det vil helt sikkert lette vores arbejde med at finde ud af, hvad det er for medicin, som patienterne tager, når de bliver indlagt. I dag kan det være lidt af et puslespil at få overblik over medicinen, når patienten f.eks. kommer med en plasticpose med både ny og gammel medicin i. Der ikke unormalt, at patienter får mellem 10 og 20 slags forskellig medicin, siger Klaus Roelsgaard, der har været med til at planlægge udbredelsen af medicinkortet på hospitalet.

De første opgørelser over brugen af det fælles kommunikationsværktøj om medicin viser, at omkring 50% af de patienter, som de praktiserende læger henviser til behandling på hospitalet, har fået opdateret deres medicinoversigt inden indlæggelsen. Ved den efterfølgende udskrivelse forlader omkring 70% af patienterne hospitalet med en opdateret medicinoversigt.

- Vi er ikke helt i mål endnu, men det er meget flotte resultater så kort tid efter, at vi har aftalt at sætte alle sejl til for at udbrede systemet. Både de praktiserende læger og hospitalets læger har gjort en ekstraordinær indsats for at få det til at fungere og har vist stor velvilje. Jeg er overbevist om, at vi om nogle måneder vil have endnu flere patienter med fuldt opdaterede medicinkort, siger Lone Winther Jensen.

Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
T: 7842 0105 / 4027 8297
lone.w.jensen@randers.rm.dk

Klaus Roelsgaard, overlæge
T: 2844 0587
klaus.roelsgaard@rm.dk